Představení se astrologa - Antonín Baudyš

 • Patří k předním astrologům v České republice.
 • Základem jeho profesních aktivit je poradenská činnost pro jednotlivce a páry orientovaná především na partnerskou a rodinnou tematiku.
 • Svoji práci opírá o dokonalou znalost astrologické tradice, o zkušenosti z terapeutických výcviků (Dragomirecký, Balint) a o své intuitivní vhledy. 
 • Je zakladatelem a předsedou Astrologické asociace, sdružující několik stovek astrologů a přátel astrologie. (http://www.astrologicka.cz)
 • Je zakladatelem a správcem serveru astrolab.cz, který je v České republice nejnavštěvovanějším diskusním sitem věnovaným astrologii.
 • Po jazykovém gymnáziu W. Piecka v Praze studoval teologii ve švýcarském Fribourgu, religionistiku na pražské FF UK a filozofii na HfPh v Mnichově.
 • Od roku 1998 Antonín Baudyš přednáší astrologii v tzv. Kurzu tradiční astrologie postupně s představiteli Astrologické společnosti ing. Bohuslavem a ing Stříbným, později i se svým otcem ing. Baudyšem.
 • Antonín Baudyš je ženatý s manželkou Kristinou, terepeutkou a otcem dvou synů.
 • Mluví anglicky, německy, španělsky a rusky.

Služby, které nabízím

Témata, které astrologické poradenství poskytuje:
 • Pojmenování silný a slabých míst.
 • Zmapování způsobu myšlení, jednání a cítění.
 • Kariérní a partnerské dispozice.
 • Popis současné situace a nárys nejbližších let.
 • Popis partnerského či jiného vztahu,
 • Pojmenování partnerského problému a návrh řešení.
 • Odhad vývoje zamýšlených či započatých projektů.

Kontakty