Horoskop Vašeho dítěte

Kdy Vám horoskop dítěte přijde vhod: 

  ● chcete-li se dozvědět co o Vašem človíčkovi vypovídá jeho horoskop
  ● pokud máte chuť nahlédnout, jak vypadá jeho vnitřní svět
  ● potřebujete-li si uvědomit něco o možnostech Vašeho následovníka

Co horoskopu dítěte obsahuje


  ● Jaký život na něj pravděpodobně čeká
  ● jakým způsobem myslí, jak chápe, jak se učí,
  ● co chce, co nechce, po čem touží,
  ● co má rádo, jak a kdy projevuje své city.
  ● Jak reaguje na problémové situace a stres.
  ● Přístup ke hře a volnému času.
  ● Interakce se základní a střední školou.
  ● K jakému typu studia může inklinovat.
  ● K jaké profesi bude potom směřovat.
  ● Jak si bude stát společensky a výdělečně.

  ● Jak si povede s partnerem/partnerkou?
  ● Pravděpodobná podoba puberty.
  ● Vyhlídka na Vaše vnoučata.

Cena služby: 1500 CZK (60 Euro, 1E = 25Kč) 

Trvání služby: min. 20 minut 

Forma služby: vyberte si formu, která Vám vyhovuje nejlépe

1. audionahrávka horoskopu (mp3)  v příloze e-mailu 
2. rozhovor (pevná, mobil či skype) + nahrávka rozhovoru v příloze mailu 
3. písemné zpracování (dopis či pdf mailem) poskytujeme, stojí však o tisíc korun více, vzhledem k časové náročnosti práce, v porovnání s nahrávkou. 
O platbu si říkáme na číslo našeho účtu 3636750257/0100, kde jako VS použijete číslo Vašeho mobilu.  Horoskopy se snažíme zpracovat do 48 hodin po převodu.