Váš partnerský horoskop a co obsahuje

Partnerský horoskop vzniká překrytím dvou horoskopů přes sebe. Z výsledku je patrné, v čem se oba horoskopy doplňují a v čem si možná protiřečí. Je žádoucí, aby partneři měli tzv. planetární dobroděje v příznivých úhlech vůči sobě. A naopak aby tzv. planetární škůdci nečinili partnerství kontraproduktivním. Pro dlouhodobé partnerství je velice vhodné, pokud tzv. kompozitní horoskop ukazuje na trvalý vztah a jeho smysl. Z partnerského horoskopu bývá patrné, tzv. „o čem vztah je“ a jak se pravděpodobně bude vyvíjet v budoucnosti.


Co horoskop vztahu obsahuje:

    * Základní popis horoskopů.
    * Základní popis současných vlivů.
    * Kdo jste Vy, kdo je partner
    * Co očekáváte Vy, co očekává partner.
    * Co nabízíte Vy, co nabízí partner.
    * Pojetí lásky Vaše a partnerovo.
    * Sexuální zvyky a potřeby.
    * Společné možnosti ve volném čase
    * Zda a jak lze společně bydlet
    * Vyhlídka dětí a pedagogické představy.
    * Kooperace s rodinou a přáteli.
    * Kritické vlastnosti a třecí plochy.
    * Možnosti jejich řešení/ošetření.

Užitek partnerského horoskopu pro Vás

    * Víte kdo jste a co pro vztah nabízíte.
    * Víte kdo je Váš partner a co pro vztah nabízí.
    * Jak vypadá Vaše přizpůsobení se jednoho druhému.
    * Nabídne se Vám preventivní podchycení slabých míst vztahu.
    * Objeví se šance na zajímavější uspokojení.
    * Může se zlepšit podoba trávení společného volného času.
    * Snáze se ujasní vzájemné představy o dětech.

Partnerské horoskopy nabízíme ve dvou provedeních:

    * Nahrávka základní partnerský horoskop - 20 minut, 1500 CZK či 58 Eur (1E = 25 Kč).
    * Rozhovor základní partnerský horoskop - 30 minut, 1500 CZK či 58 Eur.
    * Nahrávka kompletní partnerský horoskop - 45 minut, 2500 CZK či 96 Eur.
    * Nahrávaný rozhovor kompletní - 45 minut, 2000 CZK či 78 Eur.

    * Rozdíl mezi nahrávkou a nahrávaným rozhovorem je ten, že nahrávku dostanete, aniž bych se s Vámi viděl či slyšel. Pouze vycházím z dat a časů narození. V rozhovoru se můžete ptát a reagovat, pro mne je rozhovor snazší.

    * Kompletní partnerský horoskop zachází do více detailů, říká více, kdo jste jako jednotlivci, jak se ve vztahu chováte, proč a co s tím můžete dělat. Poskytuje více komentářů a doporučení, dává k Vašemu vztahu komentář z hlediska současnosti a komentuje Váš pravděpodobný vývoj v nejbližším roce.
Jak si můžete tuto službu objednat?

1. Váš OSOBNÍ horoskop | 2. Váš PARTNERSKÝ horoskop 
3. PROGNOZA na 2 roky | 4. ROZHOVOR přes mobil, pevnou či skype 
5. Osobní SETKÁNÍ v Praze či Šumperku | 6. Kalendář POČETÍ |
7. Astrologická ASOCIACE + videa  | 8. Astrologický KURZ + videa